Äänentoisto isoissa tapahtumissa

Olipa kyseessä sitten megaluokan stadion- tai jäähallikonsertti tai suuri puhetapatuma, äänentoisto on aivan keskeisessä osassa tapahtuman järjestämisessä. Tapahtumajärjestäjät luottavat useimmiten ääntoistoon keskittyneen yhtiön palveluihin, jolleivät sitten esiintyjät itse vastaa omista järjestelmistään.

Toteutettiin käytännön ratkaisut sitten miten tahansa, on markkinoilla olemassa muutama iso tekijä ja brändi, joihin luotetaan. Niiden lisäksi toimii tietysti koko liuta spesifimpiä ratkaisuja tarjoavia brändejä. Tässä artikkelissa katsomme kuitenkin isojen ja keskisuurten tapahtumien äänentoiston perusratkaisuja. Hieman pienempiä, esimerkiksi koteihin sopivia äänentoistoratkaisuja etsiville voi bonuskoodi-fi.com tarjota hyviä tarjouksia.

Musiikki tapahtumissa

Mikäli ei kyse ole konsertista, saattaa tapahtuma silti tarvita musiikkia. Tämä asettaa esimerkiksi kaiutinjärjestelmälle ja miksaajille omat haasteensa. Esimerkiksi puheeseen keskittyneissä messutapahtumissa saattaa ”fillerinä” olla musiikkia, joka helposti puuroutuu hieman köykäisemmissä äänentoistojärjestelmissä.

Edellä mainitun ilmiön estämiseksi (tai ainakin haittojen minimoinniksi) on tärkeää valita tapahtumaan oikeanlainen musiikki. Esimerkiksi korkeaa tempoa noudattavissa myyntiin keskittyneissä tapahtumissa myös musiikin tempon tulee olla korkealla. Tämä vaatii toimiakseen hieman tehokkaampia ja laadukkaampia äänijärjestelmiä. Toisaalta vaikkapa maatalousmessuilla tai eläinnäyttelyissä hieman pienimuotoisempi akustispainotteinen musiikki lienee parempi ratkaisu. Tällöin ei äänentoistoltakaan vaadita aivan yhtä paljoa.

Asettelun tärkeyttä ei voi unohtaa

Mitä isompi tila ja mitä moninaisemmat vaatimukset äänentoiston suhteen ovat, sitä todennäköisemmin myös itse laitteistot vievät enemmän tilaa. Tämä pitää ottaa jo tapahtuman tilaa ja sen järjestelyä suunniteltaessa huomioon. Esimerkiksi isot kaiutinelementit saattavat väärin sijoiteltuna pilata monen tapahtuman kävijän näköyhteyden lavalle tai vähintäänkin aiheuttaa esteitä sujuvalle kulkemiselle. Sama pätee esimerkiksi miksaajan ”koppiin”.

Tärkeintä on, että äänentoisto on mitoutettu oikein käytössä olevaan tilaan nähden. Jos toiston varustelu on väärin mitoitettu, ääni kuulostaa huonolta ja pahimmassa tapauksessa laitteet ovat vaarassa rikkoontua.

Mitä varusteita käytännössä tarvitaan

Äänentoisto vähänkin suurempiin tapahtumiin kaipaa tietyt peruselementit, jotka käymme tämän otsikon alla läpi – aloitetaanpa subwoofereista. Tavallisen kaiuttimen yleisin rajoitus on sen kykenemättömyys toistaa kaikkia äänentaajuuksia. Matalimpien taajuuksien toistoon vaaditaan subwooferia. Erityisen tärkeä ”subbari” on basson kannalta, eli miltei kaikessa modernissa musiikissa. Usein subwooferin tuottamat taajuudet kuitenkin enemmänkin tunnetaan ”mahanpohjassa” kuin kuullaan.

Mikrofonien roolia selkeän äänentoiston ja onnistuneen kannalta ei voida vähätellä. Erilaisia mikrofoneja on olemassa kymmenittäin ja ne soveltuvat erilaisiin tarkoituksiin. Väärä mikrofoni voi miltei tuhota koko tapahtuman ja syöstä esiintyjän synkeisiin syövereihin. Moni asiaa vähemmän tunteva myös yllättyy vaikkapa viisihenkisen rock- tai pop-yhtyeen mikrofonien määrästä: rumpusettikin saattaa vallan hyvin pitää sisällään nimittäin jopa yli 12 mikrofonia!

Soittajat orkestereissa tai bändeissä tarvitsevat usein myös lavamonitorikaiuttimet. Niiden avulla he kuulevat paitsi itsensä, mutta myös orkesterin muut jäsenet. Tavallisesti esiintyjät lähettävät esiintymispaikalle eli tapahtumajärjestäjälle niin kutsutun lavakartan, josta käy ilmi muun muassa tarvittavat mikrofonit ja soittajien sijoittuminen lavalle. Esiintyjien tarpeet ja kyky täyttää ne on syytä huomioida ja ottaa vakavasti jo esiintyjää varattaessa.

Yleisön turvallisuus on toki tärkeää myös äänentoistoa suunniteltaessa. Melu- ja muut luvat tulee hoitaa viranomaisten kanssa kuntoon hyvissä ajoin. Lakiasioissa yksi huomioon otettava asia ovat myös tekijänoikeuskysymykset. Mikäli tapahtumassa tahtoo soittaa musiikkia, tulee siitä myös maksaa tekijänoikeuskorvauksia. Mahdolliset sakot oikeuksien laiminlyönnistä ovat varsin suuria. Nykyisin on saatavilla netin kautta myös runsaasti tekijänoikeuksista vapaata musiikkia.

Mahdollisten mittavien kaiutinrakennelmien turvallisuus tulee varmistaa ja niiden kiinnitykset tulee olla ammattilaisten toteuttamia. Monelle kokemattomalle tapahtumajärjestäjälle aikataulun vaativuus ja sen suunnittelu tulee valitettavan usein yllätyksenä – ajankäytön suunnittelu äänentoistoa suunniteltaessa on avainasemassa.